Zwembad Blokzijl vandaag

Zwembad Blokzijl krijgt ruim € 1100 vanuit de Rabo Clubsupport actie

Na meer dan 15 jaar trouwe dienst is de circulatiepomp van het zwembad aan vervanging toe.

Dit is een noodzakelijke investering van duizenden Euro’s, welke wij moeilijk gefinancierd krijgen.

Het is dan ook fantastisch dat onze stichting een mooie tegemoetkoming van Rabo Clubsupport kon ontvangen, zodat onze continuïteit niet in het gedrang komt.

De opbrengst van uw support aan de Rabobank Clubsupport Actie heeft ons ruim € 1.100 opgebracht.

Namens al onze hardwerkende vrijwilligers, hartelijk dank voor uw support!

Gesponsord door

Deel dit bericht op onderstaande Sociale Media

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Duur van de overeenkomst is 1 jaar na ingangsdatum en zonder opzegging zal deze iedere keer verlengd worden met 1 jaar!
Ondergetekende ondersteunt het zwembad Blokzijl met een vast bedrag van (gaarne aankruisen)
Doorlopende SEPA machtiging: Betaling van de sponsoring geschiedt via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank, en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend dit sponsorbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Zwembad Blokzijl 2005.

De contributie kan worden afgeschreven van:
U gaat een betalingsverplichting aan voor een geheel jaar. Afmelding kan alleen schriftelijk geschieden.
Met het akkoord geven van dit formulier verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.