Zwembad Blokzijl vandaag

Zwembad Blokzijl krijgt cheque van stichting Prins Maurits Weeshuis

Blokzijl heeft jaren lang een weeshuis gehad. Al in 1676 werden 2 naast elkaar gelegen panden aan de Wortelmarkt ingericht als weeshuis. In 1870 kreeg het de naam Prins Maurits Weeshuis. De laatste wees vertrok in 1928. Het gebouw is nog jaren lang in bezit geweest van de Hervormde gemeente en heeft verschillende functies gehad.

Uiteindelijk is het verkocht en kreeg het in 1980 een horeca bestemming. Het heeft nu de naam Prins Mauritshuis.

Het beheer van de opbrengst van dit gebouw en een stuk grond net buiten Blokzijl berust nog steeds bij de diaconie van de kerk. Leden van de diaconie vormen het bestuur van de Stichting voormalig Prins Maurits Weeshuis Blokzijl. Met het geld worden activiteiten voor de jeugd ondersteund.

Het bestuur vindt het van groot belang dat het zwembad in Blokzijl goed kan functioneren en heeft daarom op 05 oktober 2018 een gift van 1000 euro geschonken.

Deel dit bericht op onderstaande Sociale Media

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Duur van de overeenkomst is 1 jaar na ingangsdatum en zonder opzegging zal deze iedere keer verlengd worden met 1 jaar!
Ondergetekende ondersteunt het zwembad Blokzijl met een vast bedrag van (gaarne aankruisen)
Doorlopende SEPA machtiging: Betaling van de sponsoring geschiedt via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank, en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend dit sponsorbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Zwembad Blokzijl 2005.

De contributie kan worden afgeschreven van:
U gaat een betalingsverplichting aan voor een geheel jaar. Afmelding kan alleen schriftelijk geschieden.
Met het akkoord geven van dit formulier verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.