Zwembad Blokzijl vandaag

MENU

Einde Zwemseizoen 2023 van de Voorzitter

Einde Zwemseizoen 2023

Het seizoen 2023 loopt dit weekend ten einde. Vanwege het prachtige weer heeft het zwembadteam besloten om het seizoen te verlengen. Ook komend weekend (9 en 10 september) is het bad geopend.
Bekijk de website voor de actuele openingstijden.

Energiebesparende investeringen

Het afgelopen jaar is er fors geïnvesteerd in duurzaamheid, iets wat jullie zeker hebben gemerkt. De afdekking met isolatiedekens heeft geleid tot een flinke vermindering van het gasverbruik. Echter, het openen en sluiten ervan heeft het zwembadteam voor de nodige uitdagingen gesteld. Al doende leert men, maar gemakkelijk is het niet. Begin volgend seizoen gaan we hier flink op oefenen. Technische vrijwilligers zijn welkom om te kijken of er een handigheidje is om dit proces te verbeteren.

Daarnaast zorgen de zonnepanelen ervoor dat onze pompen bijna kosteloos draaien. Dankzij de hulp van camping “Tussen de Diepen” en de gemeente Steenwijkerland hebben we deze investeringen kunnen realiseren. Samen met hen werkt het bestuur aan verdere plannen om de exploitatiekosten te optimaliseren.

Sponsoren en donateurs

We willen alle sponsoren en donateurs van harte bedanken voor hun bijdrage dit seizoen. In 2024 hopen we wederom op de steun van de Vrienden, Supporters, de Club van 50 en onze donateurs te kunnen rekenen. Zonder hun bijdragen kan Zwembad Blokzijl niet bestaan. Wilt u het zwembad steunen? Neem dan contact op met onze penningmeester. Voor een directe bijdrage kunt u [deze link] gebruiken. Hartelijk dank alvast.

Rabobank Clubsupport en COOP flesen actie

Doe mee aan de Rabo Clubsupport actie van de Rabobank en stem op ons zwembad! Hartelijk dank aan alle stemmers. Bij de COOP Veenstra gaat in het 3e kwartaal de opbrengst van het statiegeld naar het zwembad. Het bedrag wordt verdubbeld en in oktober aan het zwembad uitgekeerd. Lever dus zoveel mogelijk in!

Vrijwilligersavond op 9 september

Op zaterdagavond 9 september organiseren we onze vrijwilligersavond vanaf 19:00 uur. Deze avond wordt aangeboden door camping “Tussen de Diepen”.

Tot het volgende seizoen 2024

Tot slot wenst het bestuur u een prachtige nazomer toe. We hopen u allen in goede gezondheid te mogen verwelkomen in het volgende seizoen in ons mooie zwembad. Heeft u suggesties of opmerkingen voor het bestuur? Laat het ons weten.

Namens het bestuur van Zwembad Blokzijl

Deel dit bericht op onderstaande Sociale Media

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Duur van de overeenkomst is 1 jaar na ingangsdatum en zonder opzegging zal deze iedere keer verlengd worden met 1 jaar!
Ondergetekende ondersteunt het zwembad Blokzijl met een vast bedrag van (gaarne aankruisen)
Doorlopende SEPA machtiging: Betaling van de sponsoring geschiedt via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank, en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend dit sponsorbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Zwembad Blokzijl 2005.

De contributie kan worden afgeschreven van:
U gaat een betalingsverplichting aan voor een geheel jaar. Afmelding kan alleen schriftelijk geschieden.
Met het akkoord geven van dit formulier verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.