Zwembad Blokzijl vandaag

Coronavirus Nieuws Zwembad Blokzijl (Update)

Zwembad Blokzijl blijft seizoen 2020 gesloten!!

Door alle maatregelen rondom het Corona virus hebben wij niet, zoals gebruikelijk, in april de voorbereidingen kunnen treffen om het zwembad te openen. Lange tijd was er onzekerheid over de ontwikkelingen rondom het virus en over het wel of niet opengaan van zwembaden.

Uiteindelijk hebben de zwembaden, onder strikte voorwaarden, weer toestemming gekregen om hun deuren te openen. Echter, door het handhaven van de nieuwe regels (zoals bijvoorbeeld maximaal 30 bezoekers tegelijk ontvangen) en de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus, zien wij de mogelijkheden, naast alle maatregelen, om op een financieel verantwoorde wijze het zwembad open te stellen voor dit seizoen zeer somber in.      Enkele weken geleden hebben we daarom contact gezocht met de gemeente en hun gevraagd om ons financieel bij te staan zodat er misschien toch een mogelijkheid was om het zwembad te openen. Het college heeft afgelopen week helaas ons verzoek om financiële steun afgewezen. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij hebben moeten besluiten het bad niet te openen.

Wij wensen u een fijne zomer en hopen elkaar volgend seizoen weer te mogen ontmoeten op ons prachtige Zwembad te Blokzijl.

Met vriendelijke groet,

Stichting Zwembad Blokzijl 2005
Het bestuur

Deel dit bericht op onderstaande Sociale Media

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Duur van de overeenkomst is 1 jaar na ingangsdatum en zonder opzegging zal deze iedere keer verlengd worden met 1 jaar!
Ondergetekende ondersteunt het zwembad Blokzijl met een vast bedrag van (gaarne aankruisen)
Doorlopende SEPA machtiging: Betaling van de sponsoring geschiedt via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank, en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend dit sponsorbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Zwembad Blokzijl 2005.

De contributie kan worden afgeschreven van:
U gaat een betalingsverplichting aan voor een geheel jaar. Afmelding kan alleen schriftelijk geschieden.
Met het akkoord geven van dit formulier verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.