Zwembad Blokzijl vandaag

MENU

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Stichting Zwembad Blokzijl 2005

Stichting zwembad Blokzijl streeft ernaar haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat een klant niet tevreden is over de dienstverlening.

Wat doet stichting zwembad Blokzijl met een klacht?

Afhankelijk van de aard van de klacht wordt een klacht behandeld door de manager of door het bestuur van Stichting Zwembad Blokzijl.

Waar kunt u terecht met u klacht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

Persoonlijk

U kunt altijd terecht bij stichting zwembad Blokzijl. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal adequaat worden opgelost.

Schriftelijk

U kunt uw klacht indienen bij het bestuur van zwembad Blokzijl:

Stichting Zwembad Blokzijl 2005
t.a.v. Dhr. Albert Jager
Duinweg 1a
8356 VW Blokzijl

© Stichting Zwembad Blokzijl april 2023

Duur van de overeenkomst is 1 jaar na ingangsdatum en zonder opzegging zal deze iedere keer verlengd worden met 1 jaar!
Ondergetekende ondersteunt het zwembad Blokzijl met een vast bedrag van (gaarne aankruisen)
Doorlopende SEPA machtiging: Betaling van de sponsoring geschiedt via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank, en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend dit sponsorbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Zwembad Blokzijl 2005.

De contributie kan worden afgeschreven van:
U gaat een betalingsverplichting aan voor een geheel jaar. Afmelding kan alleen schriftelijk geschieden.
Met het akkoord geven van dit formulier verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.