Zwembad Blokzijl vandaag

MENU

Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Met dit fonds kunnen kinderen diploma A en B halen.

Voor wie

Het Zwemfonds is voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet aan zwemles mee kunnen doen.

Spelregels

• Het Zwemfonds geeft een vergoeding. Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage van € 120,-
• (verdeeld over 12 maandelijkse termijnen).
• De vergoeding wordt rechtstreeks naar het zwembad overgemaakt.
• Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag voor een vergoeding uit het Zwemfonds indienen. Dat gaat via een tussenpersoon, zoals een jeugdhulpverlener, leerkracht, buurtsportcoach of huisarts. Zij moeten wel aangemeld zijn bij het Zwemfonds.

Bijdrage aanvragen

De aanvragen voor een bijdrage uit het Zwemfonds gaan via Sociaal Werk De Kop.

Daar kunt u ook terecht als u vragen heeft.

Duur van de overeenkomst is 1 jaar na ingangsdatum en zonder opzegging zal deze iedere keer verlengd worden met 1 jaar!
Ondergetekende ondersteunt het zwembad Blokzijl met een vast bedrag van (gaarne aankruisen)
Doorlopende SEPA machtiging: Betaling van de sponsoring geschiedt via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank, en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend dit sponsorbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Zwembad Blokzijl 2005.

De contributie kan worden afgeschreven van:
U gaat een betalingsverplichting aan voor een geheel jaar. Afmelding kan alleen schriftelijk geschieden.
Met het akkoord geven van dit formulier verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.