Zwembad Blokzijl vandaag

MENU

Activiteiten

Wij organiseren verschillende evenementen en activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Op deze pagina vind je een overzicht van onze komende evenementen en activiteiten. 

Je kunt ook meer informatie vinden over elke evenement of activiteit door erop te klikken. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, kun je je online inschrijven of contact met ons opnemen.

Wij nodigen je uit om onze evenementen en activiteiten te bekijken en te bezoeken.

Duur van de overeenkomst is 1 jaar na ingangsdatum en zonder opzegging zal deze iedere keer verlengd worden met 1 jaar!
Ondergetekende ondersteunt het zwembad Blokzijl met een vast bedrag van (gaarne aankruisen)
Doorlopende SEPA machtiging: Betaling van de sponsoring geschiedt via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank, en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend dit sponsorbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Zwembad Blokzijl 2005.

De contributie kan worden afgeschreven van:
U gaat een betalingsverplichting aan voor een geheel jaar. Afmelding kan alleen schriftelijk geschieden.
Met het akkoord geven van dit formulier verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.